contact:  platformparticipation [a] gmail.com

[fr]

 

 

WIE ZIJN WE ?

 

Het PLATFORM PARTICIPATION is een samenwerkingsverband van een aantal verenigingen die het concept van participatieve democratie willen promoten in België - over de grenzen van de verschillende gewesten heen.

 

Dat verklaart ook de naam: "Platform (in het Nederlands) en participation (in het Frans)".

 

Het netwerk wil regelmatig naar buiten treden met een pleidooi voor meer en betere bewoners-participatie aan het beleid. Om dat met meer kracht te kunnen doen, hopen we uit te groeien tot een referentie op het vlak van bewonersparticipatie.

 

Natuurlijk kan een eerder kleine groep zo’n status niet helemaal alleen bereiken. Daarom zoeken wij nog organisaties en mensen die achter het idee van burgerparticipatie staan om ons samenwerkingsverband te versterken.

Contacteer ons: platformparticipation [a] gmail.com

 

 

WIE NEEMT DEEL ? 

 

De hieronder opgesomde deelnemers vormen de kern van het netwerk van het PLATFORM PARTICIPATION:

 

 

BRAL vzw

De 'Brusselse Raad voor het Leefmilieu' is een onafhankelijk netwerk van bewonerscomités, dat focust op stadsvernieuwing, leefmilieu en mobiliteit.

 

 

DE WAKKERE BURGER vzw

De Wakkere Burger wil de participatie-democratie bevorderen. De organisatie stimuleert interactieve processen - vooral op gemeentelijk vlak.

 

 

HABITAT ET PARTICIPATION asbl

Habitat et Participation heeft als doelstelling om participatieve processen te bevorderen op vlak van huisvesting, ruimtelijke ordening en de ontwikkeling van stad en platteland.

 

PERIFERIA aisbl

Periferia ontstond in Brazilië en wil in Europa bijdragen aan de versterking van lokale politieke dialoog en van de empowerment van burgers.

 

SAMENLEVINGSOPBOUW Brussel

Samenlevingsopbouw ondersteunt de dialoog tussen 'kwetsbare' groepen en overheden of andere instanties. Centraal daarbij staan de participatie en de zelfredzaamheid van de bewoners.

 

 

 

Het platform startte met de steun van de

KONING BOUDEWIJNSTICHTING

5

www.platformparticipation.be

platformparticipation [a] gmail.com