contact:  platformparticipation [a] gmail.com                                                                                                                                                                                                   

[fr]

 

 

ACTIVITEITEN

 

Op dit moment zijn er geen activiteiten gepland (voor het publiek).

 

 

2005: Start van het platform

 

2006: Het PLATFORM PARTICIPATION organiseerde vier workshops met experten en terreinwerkers. Deze bijeenkomsten werden georganiseerd in samenwerking met APaNGO (Advocacy, Participation and NGO’s in Planning), een Intereg-project van de EU.

De workshops hadden drie hoofddoelen: een reflectie over de participatiedemocratie, de redactie van debatteksten en de verbreding van het nieuwe platform. De thema's:

- Participatie bij projecten met een groot financieel en strategisch belang.

- Participatie van burgers in hun gemeente

- Participatie van gebruikers van openbare diensten en instellingen

- Participatie en moeilijk bereikbare doelgroepen

 

2008: Het PLATFORM PARTICIPATION nodigde alle geînteresseeerden uit op werkbezoeken bij participatieprojecten in de drie landsdelen. De drie bezoeken:

- La Wallonie: Carričre d'Opprebais

Participatie vormde de leidraad bij dit herwaarderingsproject van een oude steengroeve en dit van bij de opmaak van de haalbaarheidsstudie. Aanvankelijk verliep de participatie vrij aarzelend.

Daarnaast luisterden we ook naar een getuigenis over 'Le jardin partagé de la Broucheterre' waar tegen een achtergrond van samenlevingsproblemen een participatieproces zorgde voor de oprichting van een stadstuin waarvoor de inwoners samen zorg dragen.

- Bruxelles: Tour & Taxis

Het Brussels Gewest experimenteert met participatieve ruimtelijke planning voor deze grote site. We maken kennis met de dynamiek van de wijkcomités en met de methodologie die de bewonersfederatie Bral vzw de participatie begeleidt. We stellen de vraag hoe kunnen bewoners opboksen tegen de grote belangen rond dit project.

Er was ook een getuigenis van '123 LOGEMENTS ALARM'. Om de huisvestingsproblematiek aan te pakken, zetten verschillende actoren zich in voor alternatieve oplossingen. 

- La Flandre: Quartier Brugsepoort et Rabot (Gand)

Een stadsvernieuwingsproject wou meer groene en open ruimte scheppen in een dichtbevolkte volksbuurt ("Brugse Poort"). Oude arbeidershuisjes werden vervangen door nieuwe sociale woningen en groen. De buurtbewoners werden nauw betrokken bij deze realisaties. Samenlevingsopbouw Gent begeleidde het proces.  

Een tweede case: Burgerparticipatie in de Rabotwijk (hergebruik van een voormalige industriesite, bouw van een gerechtsgebouw,...)

 

2010-12: Het platform werkt aan de ontwikkeling van een analyserooster voor participatie-processen.

 

 

5

www.platformparticipation.be

platformparticipation [a] gmail.com