contact:  platformparticipation [a] gmail.com                                                                                                                                                                                                   

[fr]

 

 

DOCUMENTEN

 

   > analyserooster voor beoordeling en vormgeving van participatieprocessen  (.ppt)  

 

 

"Participatie en een Plan voor een duurzaam Brussel?"

(Platform Participation - april 2010)

 

"Inspraak voorbij: de weg naar een meer participatieve besluitvorming"

(Platformtekst n.a.v. een denkoefening in het Vlaams Parlement over burgerbetrokkenheid bij grote investeringsprojecten)

 

 

"Drie gewesten, drie gemeenschappen, veel inspraak"

(Platform Participation: open brief aan de regeringonderhandelaars - juni 2009)

 

 

 

 

5

www.platformparticipation.be

platformparticipation [a] gmail.com